Zespół

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi

To nie korporacje realizują projekty i odnoszą sukcesy, lecz konkretni ludzie.
To nasza wyobraźnia, determinacja i wola współpracy powodują,
że możemy zdobywać góry, tworzyć niesamowite rzeczy i budować biznes.
Pracując w obszarze zaawansowanych technologii, nigdy nie zapominamy
że po drugiej stronie interfejsu jest zawsze drugi człowiek.

To nie korporacje realizują projekty i odnoszą sukcesy, lecz konkretni ludzie. To nasza wyobraźnia, determinacja i wola współpracy powodują, że możemy zdobywać góry, tworzyć niesamowite rzeczy i robić dobre interesy. Pracując w obszarze zaawansowanych technologii, nigdy nie zapominamy że po drugiej stronie interfejsu jest zawsze drugi człowiek.

Białystok woj. podlaskie Imago Krzysztof Matuk

Krzysztof Matuk

CEO e: kmatuk@imago3d.pl

Założyciel firmy, tytułowany pracownik naukowy uczelni technicznych, certyfikowany programista Oracle, stypendysta The Hong Kong Polytechnic University. Laureat prestiżowych nagród i autor publikacji naukowych. W Imago zajmuje się koordynacją kluczowych projektów oraz rozwojem biznesowym firmy.

Białystok woj. podlaskie Imago Anna Maczyńska

Anna Maczyńska

kierownik projektu e: amaczynska@imago3d.pl

Certyfikowany Project Manager międzynarodowego stowarzyszenia International Project Management Association. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów wykorzystuje do sprawnej realizacji projektów IT. Ulubiony cytat: By stać się kimś w swoim fachu, trzeba mieć talent, determinację do ciężkiej pracy i odrobinę szaleństwa w duszy.

Białystok woj. podlaskie Imago Marcin Matuk

Marcin Matuk

senior grafik e: mmatuk@imago3d.pl

Specjalista w zakresie skanowania 3D, interpretacji wyników i przetwarzania chmur punktów oraz modelowania 3D wg metodologii BIM (Building Information Modeling). Ceni w sobie samodyscyplinę, obowiązkowość i kreatywność. Uwielbia wyzwania, a w przyszłości chciałby rozwijać kompetencje w zakresie tworzenia animacji 3D.

Sprzęt, na którym pracujemySkaner laserowy FARO Focus 3D

Dysponujemy szybkim, kompaktowym skanerem 3D, umożliwiającym tworzenie precyzyjnych i szczegółowych chmur punktów. Dzięki niemu możemy odwzorować nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia pełną dokumentację. Przełomowe możliwości i niespotykana wydajność pozwalają obniżyć koszty prac inwentaryzacyjnych oraz w niezwykle wydajny sposób tworzyć trójwymiarową dokumentację wykopów, zakładów i obiektów przemysłowych oraz wielu innych skomplikowanych obiektów.

Realizacje

PhotoModeler Scanner

Dzięki temu oprogramowaniu możemy dokonywać precyzyjnych pomiarów długości, dystansów, pól powierzchni oraz objętości. Za pomocą zaawansowanych funkcji do tworzenia powierzchni typu NURBS czy też siatek (MESH), możemy odtworzyć geometrię skanowanych obiektów w trójwymiarze, a następnie nałożyć na nią tekstury bezpośrednio ze zdjęć wykorzystanych do pomiaru i wyeksportować ją wraz z teksturami do jednego z wielu dostępnych formatów. Poza eksportem modelu aplikacja umożliwia stworzenie orthophoto mapy albo obrotowej animacji obiektu.

Realizacje

Skaner laserowy FARO Focus 3D

Realizacje

Nasze osiągnięcia i znaki jakości

Jakość naszych realizacji komercyjnych
opiera się na wiedzy i doświadczeniach naukowych,
potwierdzonych zbiorem certyfikatów, nagród i publikacji
oraz udziałem w projektach badawczych.

Oracle Certified Professional IPMA Level D Certified Best Presenter Award Nagroda zespołowa

Oracle's Certified
Professional SE Programmer

Certified Project
Management Associate
IPMA Level D

Best Presenter Award
at 1st
Faculty Research Forum
The Hong Kong
Polytechnic University

Nagroda zespołowa
III stopnia rektora
Politechniki Białostockiej

Certificate of completion

Corel Certificate
Of Completion

Oracle Certified Professional IPMA Level D Certified

Oracle's Certified
Professional SE Programmer

Certified Project
Management Associate
IPMA Level D

Best Presenter Award Nagroda zespołowa

Best Presenter Award
at 1st
Faculty Research Forum
The Hong Kong
Polytechnic University

Nagroda zespołowa
III stopnia rektora
Politechniki Białostockiej

Certificate of completion

Corel Certificate
Of Completion

Badania naukowe, dydaktyka i publikacje

2008 - 2010

The University Grants
Committee,
Government of the Hong Kong SAR

Automatyczna rejestracja
we wspólnym układzie współrzędnych
wewnętrznych skanów laserowych.

Budżet: 361 389 HK$
Kierownik projektu:
Dr. Bruce King

2003 - 2006

The University Grants
Committee
Government of the Hong Kong SAR

Generalizacja modeli terenu
w oparciu o cechy powierzchni
(rozprawa doktorska)

Budżet: ok. 558 000 HK$
Promotorzy:
Prof. Christopher Gold
Prof. Zhilin Li

2003 - 2006

The University Grants Committee Government of the Hong Kong SAR Źródło grantu: General Research Funds

Large-scale Slope Modeling Using Laser Scanner Data

Kierownik projektu: Prof. Christopher Gold

The Department of Land Surveying & Geo-Informatics, The Hong Kong Polytechnic University: przestrzenne bazy danych (Spatial Databases), algorytmy w przetwarzaniu danych przestrzennych (Algorithms for Spatial Data Handling)

Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka: teoria obwodów, elektronika, geometria obliczeniowa, grafika komputerowa, systemy informacji przestrzennej, bazy danych, programowanie interfejsów użytkownika, wizualizacja danych, grafika 3D, zintegrowane systemy zarządzania (Oracle EBS)

Wydział Nauk Technicznych w Ełku, Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku: przetwarzanie obrazów, bazy danych, obwody elektryczne, języki i paradygmaty programowania, grafika komputerowa, programowanie obiektowe, wprowadzenie do programowania, zaawansowane narzędzia informatyki